Welkom bij het Webportal van het Sectorplan Zorg voor de thema's Scholing en Instroom jongeren. De regionale Sectorplannen dragen bij aan het oplossen van de arbeidsmarktproblemen als gevolg van hervormingen, bezuinigingen en decentralisaties in de zorg. Het doel is om ca. 70.000 mensen op te leiden voor ander werk in de sector Zorg en Welzijn en daarmee ontslag te voorkomen. Medewerkers uit de zorgsector (‘care en cure’) worden getraind en ondersteund bij het vergroten van hun competenties, zodat zij in staat zijn in te spelen op de veranderende omstandigheden in de zorg. Hierdoor blijven werknemers arbeidsmarktfit.

Dit webportal stelt de betrokken organisaties in staat om de activiteiten in het kader van de Sectorplannen te registreren en administreren zodat kosten en activiteiten op een correcte wijze kunnen worden verantwoord.